Email: thoan@vietlac.com

Hotline: 0965 362 819

stepup-1

Huấn luyện chuyên sâu Step-up là chương trình dành cho công ty có từ 2 hoặc 3 người góp vốn muốn xây dựng doanh nghiệp bài bản và phát triển  nhanh và bền vững, đảm bảo lợi nhuận để phát triển doanh nghiệp.

I. Đối tượng học

Các doanh nghiệp hoạt động trên 3 năm và đã tiến đến điểm hòa vốn hoặc sinh lời.

stepup

II. Lợi ích khóa học

Trở thành Khách hàng Step-up sẽ được hưởng những quyền lợi sau:

  • Được tham gia Huấn luyện hàng tuần với số người tham gia là 2 hoặc 3 theo hình thức gặp mặt hoặc gọi điện thoại;
  • Được liên hệ với nhà Huấn luyện và nhận được phản hồi trong ngày làm việc;
  • Được hưởng dịch vụ phân tích doanh nghiệp khi nào cần;
  • Tham dự chương trình huấn luyện Planning BootCamp (3 tháng/lần) miễn phí tham dự, chỉ đóng phí di chuyển, ăn ở;
  • Được tặng bài test DISC với số bài test tương đương số người tham gia huấn luyện;
  • Được học lại các khóa Đào tạo Chủ Doanh nghiệp của ActionCOACH CBD Firm.

III. Nội dung khóa học

stepup-1

 

Huấn luyện chuyên sâu Step-up là chương trình dành cho công ty có từ 2 hoặc 3 người góp vốn muốn xây dựng doanh nghiệp bài bản và phát triển  nhanh và bền vững, đảm bảo lợi nhuận để phát triển doanh nghiệp.

IV. Thời lượng khóa học

3 giờ/tháng (1,5 giờ/2tuần).

V.  Thông tin đào tạo 

  • Coaching: Hanna Đoàn Thu Nga, Simon Bùi Cao Sơn và các coacher khác trong action coach sota
  • Địa điểm học: Tầng 7 – Khu văn phòng Imperia, 143 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Leave a Reply