Email: thoan@vietlac.com

Hotline: 0965 362 819

"I have a Plan"

Có một hình ảnh luôn làm tôi vui khi nghĩ đến, đó là hình ảnh một em bé cấp 1, giơ cao tay trong đám đông và nói: I have a plan.
Và tôi chia sẻ với bạn cái “plan” ngây thơ giản dị đã dẫn dắt hành động của tôi, sau quyết định “xây dựng một hệ thống hỗ trợ con người hiện thực hóa ước mơ của họ”.
Trong tư tưởng của tôi “hồi ấy”, plan để xây dựng Global Dream Group là như thế này:

1. Xây dựng 1 tầm nhìn và một khung kế hoạch chung để thực hiện (có thể vượt ra ngoài phạm vi thời gian còn lại của cuộc đời mình, hoặc vượt qua số lượng tài nguyên mà mình có)

2. Bắt tay vào thực hiện từng bước nhỏ

3. Chia sẻ tầm nhìn và kế hoạch đó cho những người xung quanh, chia sẻ những gì mình đang làm và kêu gọi mọi người đồng hành.

Đó là kế hoạch đấy. Nếu bạn thấy cần cụ thể hơn, thì tôi nghĩ nó sẽ thế này:

1. Hệ thống hóa 1 hệ sinh thái công ty

2. Xây dựng từng phần và kết nối với người khác để cùng thực hiện (cần có sự ưu tiên các phần mà mình sẽ trực tiếp thực hiện)

3. Tìm ra những quy luật, quy trình, công thức để nhân bản sự thành công ra các công ty trong hệ sinh thái

4. Nhân bản ra nhiều hệ sinh thái tại nhiều nơi trên thế giới.

Bạn thấy sao ạ? Cho đến bây giờ, khi điều hành 3 công ty, đồng thời hoạt động cùng rất nhiều dự án, tôi vẫn đầy cảm hứng khi nghĩ về kế hoạch ngày đó. Kế hoạch đó dẫn dắt tôi đến một mô hình hệ sinh thái doanh nghiệp phức tạp (hay là “phong phú”, theo kiểu thuyết âm mưu) đến nỗi mỗi lần trình bày về nó thì tôi lại diễn giải nó theo 1 cách khác nhau, nhìn vào nó thôi là ý tưởng tuôn trào và khiến cho tôi luôn muốn xắn tay vào hành động. Tôi sẽ chia sẻ nó sau vài bài nữa.