Hotline: 0965 362 819

BNI

Khai xuân thân mật cùng BNI Vision Chapter. Bước sang nhiệm kỳ 2, mục tiêu doanh số 100 tỷ. Tiến lên Vision. Năm tuất là phải chất! Tiến lên BNI 
read more